Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công tỉnh Nam Định theo Văn bản 493/SXD-QLHĐXD

Ngày 20/6/2016 Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã ban hành Văn bản 493/SXD-QLHĐXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Nam Định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Cụ thể việc điều chỉnh giá nhân công theo 02 vùng như sau:

Văn bản 493/SXD-QLHĐXD

Như vậy theo Văn bản 493/SXD-QLHĐXD thì việc điều chỉnh giá nhân công tỉnh Nam Định sẽ tính theo phương pháp bù trừ trực tiếp trên các bộ đơn giá đã được ban hành gồm: Quyết định số 2675/QĐ-UBND;  Quyết định số 2676/QĐ-UBND; Quyết định số 2676/QĐ-UBND; Quyết định số 2678/QĐ-UBND; Quyết định số 2679/QĐ-UBND; ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Phần mềm Dự toán Eta đã đáp ứng đầy đủ nội dung của hướng dẫn này để thực hiện điều chỉnh Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công tỉnh Nam Định theo Văn bản 493/SXD-QLHĐXD trên Dự toán Eta như sau:

giá nhân công tỉnh Nam Định

Hiệu lực thi hành của Văn bản 493/SXD-QLHĐXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công tỉnh Nam Định.

Các công trình, hạng mục công trình thực hiện lập dự toán, tổng mức đầu tư của các báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày 01/5/2016 được điều chỉnh giá nhân công theo hướng dẫn này.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP
 • Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Popup chat chân trang