Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang trên Dự toán Eta

Ngày 28/5/2018 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 840/QĐ-UBND công bố đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây tải về để sử dụng.

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-UBND.

Hướng dẫn sử dụng đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang

Đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang dựng được tính theo mức lương cơ sở đầu vào LNC3 = 2.077.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và các huyện Châu Thành, Châu Thành A.

Các địa bàn còn lại tỉnh của tỉnh Hậu Giang thuộc vùng IV, mức lương cơ sở đầu vào LNC4 = 1.975.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau.

 • Hệ số nhân công Knc = 0,951.
 • Hệ số máy thi công Kmtc = 1,0.
Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang