Quyết định 1083/QĐ-UBND đơn giá xây dựng sửa đổi và bổ sung tỉnh Quảng Trị

Ngày 03/6/2014 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm:

 • Quyết định 1083/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; sửa đổi và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 • Quyết định 1084/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình; phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá xây dựng công trình; phần xây dựng sửa đổi và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 1083/QĐ-UBND; ngày 03/6/2014 phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hướng dẫn cách tải và sử dụng đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi; và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 1083/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 1083/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 1083/QĐ-UBND

Các căn cứ tính toán đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi; và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 1083/QĐ-UBND như sau:

 • Căn cứ theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Căn cứ theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.

Bộ đơn giá xây dựng công trình phần sửa đổi và bổ sung này là cơ sỏ xác định giá xây dựng; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định 1083/QĐ-UBND đơn giá xây dựng sửa đổi và bổ sung Quảng Trị có hiệu lực tư ngày ký.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND