Quyết định 1083/QĐ-UBND đơn giá xây dựng sửa đổi và bổ sung tỉnh Quảng Trị

Ngày 03/6/2014 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm:

 • Quyết định 1083/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; sửa đổi và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 • Quyết định 1084/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình; phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá xây dựng công trình; phần xây dựng sửa đổi và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 1083/QĐ-UBND; ngày 03/6/2014 phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hướng dẫn cách tải và sử dụng đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi; và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 1083/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 1083/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 1083/QĐ-UBND

Các căn cứ tính toán đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi; và bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 1083/QĐ-UBND như sau:

 • Căn cứ theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Căn cứ theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.

Bộ đơn giá xây dựng công trình phần sửa đổi và bổ sung này là cơ sỏ xác định giá xây dựng; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định 1083/QĐ-UBND đơn giá xây dựng sửa đổi và bổ sung Quảng Trị có hiệu lực tư ngày ký.

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Call Now Button