Quyết định 376/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố đơn giá phần sửa chữa

Ngày 08/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 376/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu.

Hướng dẫn tải đơn giá Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu; theo Quyết định 376/QĐ-UBND trên phần mềm Dự toán Eta như sau:Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu

Nội dung của Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu theo Quyết định 376/QĐ-UBND ngày 08/02/2018.

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này; Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018.

Căn cứ công bố Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu kèm theo Quyết định 376/QĐ-UBND

Nội dung của Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu năm 2018

1. Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo giá vật liệu trung bình các tháng trong năm 2017; trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được liên sở Tài chính – Xây dựng công bố (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng I là LNC = 2.350.000 đồng/tháng.

3. Chi phí máy thí công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá nhiên liệu năng lượng (chưa bao gồm VAT) cụ thể như sau:

 • Xăng: 15.991 đồng/lít
 • Dầu Diezel: 12.500 đồng/lít
 • Điện: 1.622 đồng/kwh

Hệ số nhiên liệu với Động cơ xăng là 1,01; Động cơ Diezel là 1,02 và Động cơ điện là 1,03

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Call Now Button