Quyết định số 602/QĐ-UBND đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Lào Cai

Ngày 12/02/2018 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai.

Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 căn cứ như sau:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013; của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;
 • Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; công bố kèm theo Văn bản số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng;
 • Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/04/2016; của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
 • Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 29/07/2016; của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
 • Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời điểm Quý I năm 2018;

Chi phí nhân công trong Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 602/QĐ-UBND được tính toán như sau :

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định trên địa bàn vùng II (thành phố Lào Cai); theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/04/2016; của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá nhân công; trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn khác của tỉnh Lào Cai; theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/04/2016; của UBND tỉnh Lào Cai; thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số; cụ thể:

+ Vùng III (huyện Sa Pa, huyện Bảo Thắng), hệ số: 0,930;

+ Vùng IV (các huyện còn lại), hệ số: 0,884

Chi phí máy thi công trong Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai được tính như sau:

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên địa bàn vùng II (thành phố Lào Cai); theo Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 29/07/2016; của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta; đã cập nhật xong Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hướng dẫn tải Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Call Now Button