Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021

Ngày 31/12/2020 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTTTT về ban hành định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức này. Để lập dự toán khảo sát cho công trình bưu chính viễn thông các bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tải định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông

Định mức ban hành kèm theo Thông tư 45/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 được sử dụng để xác định đơn giá khảo sát, dự toán chi phí khảo sát để lập dự án công trình bưu chính viễn thông và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ban hành định mức và không ban hành đơn giá khảo sát công trình bưu chính viễn thông. Để sử dụng định mức này các bạn thực hiện như hình sau:

Bước 2: Chọn định mức để sử dụng

Sau khi tải thành công định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông để sử dụng các bạn tích chuột như sau:

định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông

Bước 3: Nhập mã công việc vào bảng dự toán

Để nhập mã công việc vào bảng dự toán (tiên lượng) các bạn để trỏ chuột vào ô MSCV (mã số công việc) sau đó gõ mã hiệu hoặc tên công việc. Phần mềm sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị danh mục công việc phù hợp để bạn lựa chọn. Ví dụ: Mã 01.001.00 hoặc tên công việc như “Công tác điều tra”… Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

Bước 4: Nhập khối lượng và bảng dự toán

Sau khi nhập mã công việc tại bảng tiên lượng (dự toán) xong các bạn tiến hành nhập khối lượng cho công tác theo 02 cách cơ bản như sau:

Cách 1: Nhập khối lượng trực tiếp lên ô Khối lượng

Cách 2: Nhập khối lượng diễn giải chi tiết phía dưới mỗi công việc

Bước 5: Tính đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công cho công trình

Như các phần đầu đã chia sẻ với các bạn Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ban hành định mức do đó khi các bạn đưa mã công việc vào bảng dự toán sẽ không có đơn giá. Trên bảng dự toán (tiên lượng) chỉ thể hiện hao phí của công việc. Vậy làm thế nào để chúng ta tính toán được đơn giá cho công trình? Các bạn thực theo căn cứ như sau:

Tính chi phí vật liệu:

Để tính được đơn giá vật liệu cho công trình bưu chính viễn thông các bạn cần căn cứ vào công bố giá vật liệu xây dựng đã được các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố công bố. Ngoài ra đối với các vật liệu xây dựng đặc thù các bạn cần căn cứ theo báo giá của nhà sản xuất, các đại lý cấp 1 hoặc nhà phân phối trên địa bàn để tính đơn giá vật liệu cho công trình.

Tính đơn giá nhân công:

Căn cứ theo đơn giá nhân công xây dựng đã được UBND các tỉnh, thành phố công bố hoặc căn cứ theo phương pháp tính đơn giá nhân công xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, để tính đơn giá nhân công cho công trình.

Tính đơn giá máy thi công:

Tương tự như vật liệu và nhân công khi tính đơn giá máy thi công chúng ta cần căn cứ theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã được UBND các tỉnh, thành phố ban hành mới nhất. Đối với các loại máy thiết bị thi công đặc thù thì căn cứ theo phương pháp tính giá ca máy và thiết bị thi công đã được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công, để tính đơn giá máy cho công trình.

Bấm vào đây xem hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta bằng Video

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2021
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021 Quyết định 116/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng tại tỉnh Hà Nam năm 2021
 • Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 các tỉnh thành phố
 • Tổng hợp bảng giá ca máy năm 2021 các tỉnh thành phố
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tại An Giang năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình năm 2021
 • Hướng dẫn tính đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn cách lập dự toán chuyên ngành điện năm 2021
 • Cách tính chi tiết giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Call Now Button