Định mức sửa chữa công trình lưới điện Quyết định 203/QĐ-EVN

Ngày 27/10/2020 Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã ban hành định mức sửa chữa công trình lưới điện Quyết định 203/QĐ-EVN. Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện được áp dụng thống nhất cho công tác sửa chữa lưới điện các cấp điện áp đến 500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, làm cơ sở để lập dự toán chi phí sửa chữa công trình lưới điện cấp điện áp đến 500kV.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán công trình ngành điện

Tải định mức sửa chữa công trình lưới điện.

Mở phần mềm dự toán Eta lên bạn Click chọn Menu (Tải đơn giá). Sau đó tìm đến mục (Điện) và Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây.

Hướng dẫn áp dụng định mức sửa chữa công trình lưới điện

Sau khi tải thành công bạn Click chọn (Tỉnh/TP) tiếp theo Click chọn (Điện). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ bao gồm các dữ liệu đơn giá, định mức ngành điện. Để sử dụng định mức sửa chữa công trình lưới điện theo Quyết định 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 tích vào ô (EVN_2020DLVN_DM203). Ngoài ra dự toán eta đã cập nhật đầy đủ các tập định mức, đơn giá chuyên ngành điện khác như:

Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương. (DinhMuc_2016_DM4970)

Định mức dự toán công tác thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu hệ thống SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN ngày 19/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (EVN_2019DLVN_DM32).

Tùy vào nhu cầu sử dụng bạn tích chọn các phần định mức theo ý muốn. Vui lòng tích chọn theo hướng dẫn như hình sau đây.

Một số điểm lưu ý khi áp dụng

Chú ý: Tập đoàn Điện Lực Việt Nam chỉ ban hành định mức không ban hành bộ đơn giá sửa chữa công trình lưới điện. Khi lập dự toán công trình căn cứ theo các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; và các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính Phủ. Đảm bảo tính đúng, tính đủ, các thành phần chi phí của công trình.

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button