Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN

Ngày 19/2/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của tập định mức nêu trên. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về theo hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Tải định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA trên Dự toán Eta

Đầu tiên các bạn cần chạy phần mềm Dự toán Eta lên sau đó các bạn Click chuột vào nút Tải đơn giá. Sau khi cửa sổ tải đơn giá hiển thị lên các bạn kéo chuột xuống phía dưới; tìm đến thư mục Thủy điện và Click chuột vào nút Tải về phía bên phải màn hình. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA

Bước 2: Chọn định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA để sử dụng

Sau khi đã tải thành công định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN để sử dụng được các bạn cần tích chọn theo hướng dẫn sau đây.Quyết định 32/QĐ-EVN

Kết cấu bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA như sau:

Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA được trình bày theo nội dung công việc và được mã hóa thống nhất theo hệ mã gồm 06 ký tự theo nguyên tắc sau:

02 chữ cái đầu tiên: xác định nội dung công việc KT (kiểm tra), TN (thí nghiệm hiệu chỉnh), TT (Thao tác), KB (Khai báo).

02 chữ số tiếp theo: chỉ số của chương.

02 chữ số cuối cùng: chỉ số định mức công việc cụ thể

Đối với mỗi định mức của một nghĩa vụ thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA là sản phẩm hoàn chỉnh được trình bày: Thành phần công việc, bảng định mức, ghi chú (nếu có).

Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA triển khai trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm 07 chương (54 mã hiệu định mức) như sau:

Chương 1: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tham số cấu hình IEC60870-5-101/104

Chương 2: Kiểm tra cơ chế cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật

Chương 3: Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point

Chương 4: Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End

Chương 5: Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu giữa các Trung tâm điều độ/Trung tâm điều khiển

Chương 6: Kiểm tra thử nghiệm thao tác xa theo phiếu

Chương 7: Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button