Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN

Ngày 19/2/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của tập định mức nêu trên. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về theo hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Tải định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA trên Dự toán Eta

Đầu tiên các bạn cần chạy phần mềm Dự toán Eta lên sau đó các bạn Click chuột vào nút Tải đơn giá. Sau khi cửa sổ tải đơn giá hiển thị lên các bạn kéo chuột xuống phía dưới; tìm đến thư mục Thủy điện và Click chuột vào nút Tải về phía bên phải màn hình. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA

Bước 2: Chọn định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA để sử dụng

Sau khi đã tải thành công định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN để sử dụng được các bạn cần tích chọn theo hướng dẫn sau đây.Quyết định 32/QĐ-EVN

Kết cấu bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA như sau:

Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA được trình bày theo nội dung công việc và được mã hóa thống nhất theo hệ mã gồm 06 ký tự theo nguyên tắc sau:

02 chữ cái đầu tiên: xác định nội dung công việc KT (kiểm tra), TN (thí nghiệm hiệu chỉnh), TT (Thao tác), KB (Khai báo).

02 chữ số tiếp theo: chỉ số của chương.

02 chữ số cuối cùng: chỉ số định mức công việc cụ thể

Đối với mỗi định mức của một nghĩa vụ thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA là sản phẩm hoàn chỉnh được trình bày: Thành phần công việc, bảng định mức, ghi chú (nếu có).

Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA triển khai trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm 07 chương (54 mã hiệu định mức) như sau:

Chương 1: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tham số cấu hình IEC60870-5-101/104

Chương 2: Kiểm tra cơ chế cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật

Chương 3: Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point

Chương 4: Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End

Chương 5: Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu giữa các Trung tâm điều độ/Trung tâm điều khiển

Chương 6: Kiểm tra thử nghiệm thao tác xa theo phiếu

Chương 7: Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Hưng Yên Quyết định 1046/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hưng Yên 2019 theo Quyết định 1045/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thi công tỉnh Tiền Giang năm 2018 theo Quyết định 4073/QĐ-UBND
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD