Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 2199/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Phần Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Chi tiết về đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND như sau:

đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn

Cơ sở xác định đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn năm 2018 gồm:

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính phủ về Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Căn cứ theo Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Quy định áp dụng.

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 2199/QĐ-UBND là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Có thể bạn quan tâm:

Click vào đây để xem bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 1997/QĐ-SXD 18/12/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Click vào đây để xem bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn năm 2018 kèm theo Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Các tin khác
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre