Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 2199/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Phần Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Chi tiết về đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND như sau:

đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn

Cơ sở xác định đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn năm 2018 gồm:

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính phủ về Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Căn cứ theo Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Quy định áp dụng.

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 2199/QĐ-UBND là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Có thể bạn quan tâm:

Click vào đây để xem bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 1997/QĐ-SXD 18/12/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Click vào đây để xem bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn năm 2018 kèm theo Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND