Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 2199/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Phần Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Chi tiết về đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND như sau:

đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn

Cơ sở xác định đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn năm 2018 gồm:

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; của Chính phủ về Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Căn cứ theo Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Quy định áp dụng.

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 2199/QĐ-UBND là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị – Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Có thể bạn quan tâm:

Click vào đây để xem bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 1997/QĐ-SXD 18/12/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Click vào đây để xem bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn năm 2018 kèm theo Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018