Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND

Ngày 08/11/2019 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định 2381/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019. Hiện tại dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng vào việc lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 như sau:

Bước 1: Mở phần mềm Eta lên sau đó chọn Menu (tải đơn giá); tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục các tỉnh thành phố; các bạn tìm đến tỉnh Hà Nam và chọn (tải về). Các bạn xem hình dưới đây để thực hiện việc tải đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; về máy tính nhé.Quyết định 2381/QĐ-UBND

Bước 2: Chọn đơn giá theo Quyết định 2381/QĐ-UBND để sử dụng.

Sau khi tải đơn giá thành công để sử dụng được đơn giá theo Quyết định 2381/QĐ-UBND; các bạn Click chuột vào Menu (chọn đơn giá). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục các phần đơn giá; trong đó có đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; các bạn tích chuột vào để sử dụng nhé. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện chọn đơn giá sử dụng nhé.

đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019

Đơn giá sa cha và bo dưỡng công trình bao gm các chi phí sau

Chi phí vật liệu

Giá vt liu tính trong đơn giá ly theo công bgiá vt liu ca SXây dng; và giá thị trường phbiến trên địa bàn tnh Hà Nam ti thđim qúy II/2019; chưa có thuế giá trgia tăng

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; được xác định theo hướng dn ti Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 ca BXây dng. Mc lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.154.000 đồng/tháng.

Trường hp công trình xây dng được thc hin trên địa bàn thuc vùng IV có mc lương cơ slà 2.050.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; được nhân hsố điu chnh KĐCNC = 0,952

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; được xác định theo hướng dn ti Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; và Quyết định s1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 ca BXây dng.

Giá nhiên liu; năng lượng ly theo giá nhiên liu trung bình Quý II năm 2019 (chưa bao gm thuế giá trgia tăng). (Xăng : 18.368 đồng/lít; Du diezel: 16.038 đồng/lít; Đin: 1.864,44 đồng/kwh)

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Call Now Button