Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND

Ngày 08/11/2019 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định 2381/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019. Hiện tại dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng vào việc lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 như sau:

Bước 1: Mở phần mềm Eta lên sau đó chọn Menu (tải đơn giá); tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục các tỉnh thành phố; các bạn tìm đến tỉnh Hà Nam và chọn (tải về). Các bạn xem hình dưới đây để thực hiện việc tải đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; về máy tính nhé.Quyết định 2381/QĐ-UBND

Bước 2: Chọn đơn giá theo Quyết định 2381/QĐ-UBND để sử dụng.

Sau khi tải đơn giá thành công để sử dụng được đơn giá theo Quyết định 2381/QĐ-UBND; các bạn Click chuột vào Menu (chọn đơn giá). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị ra danh mục các phần đơn giá; trong đó có đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; các bạn tích chuột vào để sử dụng nhé. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện chọn đơn giá sử dụng nhé.

đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019

Đơn giá sa cha và bo dưỡng công trình bao gm các chi phí sau

Chi phí vật liệu

Giá vt liu tính trong đơn giá ly theo công bgiá vt liu ca SXây dng; và giá thị trường phbiến trên địa bàn tnh Hà Nam ti thđim qúy II/2019; chưa có thuế giá trgia tăng

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; được xác định theo hướng dn ti Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 ca BXây dng. Mc lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.154.000 đồng/tháng.

Trường hp công trình xây dng được thc hin trên địa bàn thuc vùng IV có mc lương cơ slà 2.050.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; được nhân hsố điu chnh KĐCNC = 0,952

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019; được xác định theo hướng dn ti Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; và Quyết định s1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 ca BXây dng.

Giá nhiên liu; năng lượng ly theo giá nhiên liu trung bình Quý II năm 2019 (chưa bao gm thuế giá trgia tăng). (Xăng : 18.368 đồng/lít; Du diezel: 16.038 đồng/lít; Đin: 1.864,44 đồng/kwh)

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang