Đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi bổ sung) tỉnh Hà Nam theo Quyết định 734/QĐ-UBND

Ngày 22/5/2016 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định 734/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong Đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi bổ sung) tỉnh Hà Nam; theo Quyết định 734/QĐ-UBND phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hướng dẫn tải và áp dụng Quyết định 734/QĐ-UBND; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Quyết định 734/QĐ-UBND

Căn cứ xây dựng Đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi bổ sung) tỉnh Hà Nam; theo Quyết định 734/QĐ-UBND.

Hiệu lực thi hành của Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 22/5/2016.

Quyết định 734/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/6/2016; và thay thế Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Hà Nam.

Các tin khác
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Call Now Button