Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021 Quyết định 116/QĐ-UBND

Ngày 22/01/2021 UBND tỉnh Đắc Nông đã ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định 116/QĐ-UBND. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá nêu trên gồm các phần như sau:

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đắk Nông năm 2021

 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần khảo sát xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông – Phần thí nghiệm chuyên ngành

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021

Căn cứ theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng

Căn cứ theo Văn bản 1837/SXD-KT&QLHĐXD ngày 13/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắc Nông về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020.

Căn cứ theo Văn bản số 1894/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắc Nông về công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021

Bước 1: Tải đơn giá tỉnh Đắk Nông

Để tải đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 các bạn thực hiện như sau: Mở phần mềm dự toán eta lên Click vào Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo tìm đến tỉnh (Đắk Nông) và Click vào (Tải về). Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện.

đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021

Bước 2: Chọn đơn giá để lập dự toán.

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định 116/QĐ-UBND được ban hành cho 02 vùng như sau:

Vùng 3: gồm thành phố Gia Nghĩa.

Vùng 4: gồm Các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức.

Như vậy khi chọn cơ sở dữ liệu đơn giá để lập dự toán công trình các bạn cần chú ý chỉ chọn các phần đơn giá của của một vùng. Không chọn các phần đơn giá của cả 02 vùng. Vì nếu chọn như vậy khi tra mã công việc phần mềm sẽ không phân biệt được đơn giá đó thuộc vùng nào. Các bạn vui lòng thực hiện theo hình sau đây.

Các tin khác
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021
 • Call Now Button