Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018 theo Quyết định 1774/QĐ-UBND

Ngày 25/7/2018 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định 1774/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018. (phần sửa đổi và bổ sung) gồm các phần sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta là công cụ tính toán toàn bộ số liệu của đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018. Ban hành kèm theo Quyết định 1774/QĐ-UBND. Hiện nay toàn bộ dữ liệu gốc của các tập đơn giá đã được cập nhật đầy đủ vào chương trình Dự toán Eta. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biết để sử dụng; cho việc lập hồ sơ dự toán công trình trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Việc cập nhật đơn giá nay hoàn toàn Miễn phí. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 0243 99080381900 63 63 14 hoặc 0936 565 638 để được cập nhật Miễn phí.

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018. theo Quyết định 1774/QĐ-UBND gồm:

Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng.

Chi phí tính trong đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018 bao gồm:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu được xác định theo các tập đơn giá đã ban hành kèm theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Đối với loại vật liệu chưa có trong các tập đơn giá thì được tính theo giá tham khảo thị trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại thời điểm Quý IV năm 2017.

Chi phí nhân công:

Được tính theo mức lương cơ sở đầu vào trong các tập đơn giá ban hành kèm theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh.

Chi phí máy thi công:

Được xác định theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh.

Chi tiết về Quyết định 1774/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018 Quyết định 1774/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD
 • Đơn giá sửa chữa Kon Tum 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND
 • Đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 theo Quyết định 1219/QĐ-UBND
 • Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 5913/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 2249/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải đơn giá Hà Tĩnh năm 2018 trên Dự toán Eta 2016
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 59/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn sử dụng đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 theo Quyết định 1774/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh phần bổ sung theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng TP Huế theo Quyết định 1354/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng TP Hồ Chí Minh theo Quyết định 2891/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa Phú Yên 2018 theo Quyết định 131/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên 2018 theo Quyết định 132/QĐ-SXD