Dự toán Eta cập nhật đơn giá tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 1340/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 5 năm 2016 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 1340/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm các phần sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 1340/QĐ-UBND; phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán công trình trên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định 1340/QĐ-UBND; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Quyết định 1340/QĐ-UBNDCơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 1340/QĐ-UBND.

Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009; của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa;

Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán công trình – Phần khảo sát xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Hiệu lực thi hành của Quyết định 1340/QĐ-UBND

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006; (sau này được công bố tại Văn bản s 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007) và Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:
Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua: 1900636314 – 0243 9908038 – 0936 565 638 (Mr Hoàn)
Fanpage chính thức tại địa chỉ: http://facbook.com/phanmemdutoan
Blog: https://dutoancongtrinh.blogspot.com/

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND