Dự toán Eta cập nhật đơn giá tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 1340/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 5 năm 2016 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 1340/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm các phần sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 1340/QĐ-UBND; phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán công trình trên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định 1340/QĐ-UBND; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Quyết định 1340/QĐ-UBNDCơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 1340/QĐ-UBND.

Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009; của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa;

Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán công trình – Phần khảo sát xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Hiệu lực thi hành của Quyết định 1340/QĐ-UBND

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006; (sau này được công bố tại Văn bản s 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007) và Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:
Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua: 1900636314 – 0243 9908038 – 0936 565 638 (Mr Hoàn)
Fanpage chính thức tại địa chỉ: http://facbook.com/phanmemdutoan
Blog: https://dutoancongtrinh.blogspot.com/

Các tin khác
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Call Now Button