Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD

Ngày 26/10/2017 Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã ban hành công bố 10/CB-SXD; về việc công bố giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo thực tế làm cơ sở lập; quản lý chi phí đầu tư  xây dựng trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2018. Phần mềm dự toán Eta đã đáp ứng đầy đủ nội dung của công bố 10/CB-SXD; để áp dụng và điều chỉnh trên phần mềm Eta Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD như sau:

Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum

Mức lương đầu vào để tính giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum được xác định theo địa bàn từng xã; phường; thị trấn gồm 05 mức: 2.103.000 đồng/tháng; 2.193.000 đồng/tháng; 2.282.000 đồng/tháng; 2.372.000 đồng/tháng; 2.551.000 đồng/tháng; đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm; tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến yếu tố thị trường và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể theo bảng tổng hợp sau:

TT

Huyện, thành phố

Mức lương đầu vào (đồng)

IThành phố Kon Tum2.103.000
IIHuyện Đăk Hà
1Thị trấn Đăk Hà2.193.000
2Các xã: Hà Mòn, Đăk La, Đăk Ui, Đăk Ngọk2.282.000
3Các xã: Ngọk Réo, Ngọc Wang, Đăk Hring, Đăk Mar2.372.000
4Các xã: Đăk Pxi, Đăk Long2.551.000
IIIHuyện Đăk Tô
1Thị trấn Đăk Tô2.282.000
2Các xã: Ngọk Tụ, Kon Đào, Tân Cảnh, Diên Bình, Pô Kô, Đăk Trăm2.372.000
3Các xã: Văn Lem, Đăk Rơ Nga2.551.000
IVHuyện Tu Mơ Rông2.551.000
VHuyện Ngọc Hồi
1Thị trấn Plei Kần2.372.000
2Các xã còn lại2.551.000
VIHuyện Đăk Glei 
1Thị trấn Đăk Glei2.372.000
2Các xã còn lại2.551.000
VIIHuyện Kon Rẫy
1Thị trấn Đăk Rve, các xã: Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re2.372.000
2Các xã: Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung, Đăk Pne2.551.000
VIIIHuyện Kon Plông2.551.000
IXHuyện Sa Thầy
1Thị trấn Sa Thầy, các xã: Sa Sơn, Ya Xier, Rờ Kơi, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Bình2.372.000
2Các xã: Ya Tăng, Ya Ly, Hơ Moong, Mô Rai2.551.000
XHuyện Ia H’Drai2.551.000

Cơ sở xác định giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD gồm:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các tin khác
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tính đơn giá nhân công Tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016
 • Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng khu vực Tp Hồ Chí Minh
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận theo Công văn 1382/UBND-ĐTQH
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên theo văn bản 284/SXD-KTXD&VLXD
 • Call Now Button