Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD

Ngày 26/10/2017 Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã ban hành công bố 10/CB-SXD; về việc công bố giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo thực tế làm cơ sở lập; quản lý chi phí đầu tư  xây dựng trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2018. Phần mềm dự toán Eta đã đáp ứng đầy đủ nội dung của công bố 10/CB-SXD; để áp dụng và điều chỉnh trên phần mềm Eta Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD như sau:

Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum

Mức lương đầu vào để tính giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum được xác định theo địa bàn từng xã; phường; thị trấn gồm 05 mức: 2.103.000 đồng/tháng; 2.193.000 đồng/tháng; 2.282.000 đồng/tháng; 2.372.000 đồng/tháng; 2.551.000 đồng/tháng; đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm; tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến yếu tố thị trường và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể theo bảng tổng hợp sau:

TT

Huyện, thành phố

Mức lương đầu vào (đồng)

I Thành phố Kon Tum 2.103.000
II Huyện Đăk Hà
1 Thị trấn Đăk Hà 2.193.000
2 Các xã: Hà Mòn, Đăk La, Đăk Ui, Đăk Ngọk 2.282.000
3 Các xã: Ngọk Réo, Ngọc Wang, Đăk Hring, Đăk Mar 2.372.000
4 Các xã: Đăk Pxi, Đăk Long 2.551.000
III Huyện Đăk Tô
1 Thị trấn Đăk Tô 2.282.000
2 Các xã: Ngọk Tụ, Kon Đào, Tân Cảnh, Diên Bình, Pô Kô, Đăk Trăm 2.372.000
3 Các xã: Văn Lem, Đăk Rơ Nga 2.551.000
IV Huyện Tu Mơ Rông 2.551.000
V Huyện Ngọc Hồi
1 Thị trấn Plei Kần 2.372.000
2 Các xã còn lại 2.551.000
VI Huyện Đăk Glei  
1 Thị trấn Đăk Glei 2.372.000
2 Các xã còn lại 2.551.000
VII Huyện Kon Rẫy
1 Thị trấn Đăk Rve, các xã: Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re 2.372.000
2 Các xã: Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung, Đăk Pne 2.551.000
VIII Huyện Kon Plông 2.551.000
IX Huyện Sa Thầy
1 Thị trấn Sa Thầy, các xã: Sa Sơn, Ya Xier, Rờ Kơi, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Bình 2.372.000
2 Các xã: Ya Tăng, Ya Ly, Hơ Moong, Mô Rai 2.551.000
X Huyện Ia H’Drai 2.551.000

Cơ sở xác định giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD gồm:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các tin khác
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP
 • Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang