Hướng dẫn lập dự toán xây dựng tại tỉnh Hà Nam năm 2021

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình tại Hà Nam năm 2021 trên phần mềm dự toán Eta. Áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất năm 2021 của tỉnh Hà Nam gồm 05 phần như sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành

Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

Căn cứ theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam – Phần xây dựng và Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

Căn cứ theo Quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam – Phần khảo sát; phần thí nghiệm chuyên ngành; phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Các bước lập dự toán xây dựng bằng Dự toán Eta

Bước 1: Tải đơn giá tỉnh Hà Nam

Mở phần mềm Eta lên Click chuột vào Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo tìm đến tỉnh (Hà Nam) và Click vào nút (Tải về) hoặc (Cập nhật). Các bạn thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

Bước 2: Chọn đơn giá để sử dụng

Để lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Hà Nam theo các bộ đơn giá mới nhất năm 2021 các bạn Click chuột vào Menu (Tỉnh/TP) chọn (Hà Nam). Tiếp theo tích chuột vào 05 phần đơn giá như hình sau đây để sử dụng. (Chú ý: chỉ tích chọn 05 phần đơn giá mới nhất theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020; và Quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 30/6/2021).

Bước 3: Tra mã hiệu công việc

Để trỏ chuột tại ô MSCV và nhập mã số công việc ví dụ: AG.111xx; AD.112xx; AC.121xx… hoặc các bạn có thể tìm công việc theo tên như: đào đất máy; sơn tường; trát tường; lát gạch; đổ bê tông thủ công…. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện.

Bước 4: Nhập khối lượng cho công việc

Nhập khối lượng cho công trình trên phần mềm dự toán eta thông thường sẽ có 02 cách như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp khối lượng tại ô Khối lượng

Cách 2: Nhập diễn giải chi tiết khối lượng cho công việc. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

Bước 5: Điều chỉnh chi phí vật liệu cho công trình

Như các bạn đã biết bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam được ban hành tại hai thời điểm khác nhau: Đơn giá Xây dựng và Lắp đặt được công bố năm 2020 còn đơn giá sửa chữa; thí nghiệm và khảo sát được công bố năm 2021. Vì vậy khi lập dự toán xây dựng công trình các bạn cần chú ý nội dung này để điều chỉnh chi phí vật liệu cho phù hợp.

Việc điều chỉnh chi phí vật liệu cho công trình phải căn cứ theo công bố giá vật liệu xây dựng đã được Sở Xây dựng công bố hàng tháng. Trường hợp các loại vật liệu xây dựng đặc thù; vật liệu mới không có trong công bố giá thì căn cứ theo báo giá của nhà sản xuất; đại lý hoặc nhà phân phối để xác định khoản mục chi phí vật liệu đưa vào bảng tổng hợp kinh phí khi dự toán xây dựng công trình.

Bước 5.1: Tải công bố giá vật liệu

Phần mềm dự toán Eta cập nhật thường xuyên công bố giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố. Để lấy giá vật liệu trên phần mềm chúng ta thực hiện như sau:

Tại Sheet (Giá vật liệu) Click phải chuột vào cột (Giá TB) tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Các bạn thực hiện như hình sau đây.

Bước 5.2: Lắp giá vật liệu xây dựng vào công trình

Để áp giá vật liệu vào công trình chúng ta thực hiện như sau: Sheet (Giá vật liệu) Click phải chuột vào cột (Giá TB) tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó lựa chọn các hình thức lắp giá như: Lắp giá thấp nhất; Lắp giá cao nhất; Lắp giá nâng cao . Các bạn xem hình sau đây để thực hiện.

Chú ý: Tính năng áp giá vật liệu xây dựng trên phần mềm chỉ lấy được một số vật liệu cơ bản như: giá cát xây dựng các loại; giá đá xây dựng các loại; giá sắt thép; giá xi măng; giá gạch… Các loại vật liệu xây dựng đặc thù hoặc vật liệu mới các bạn vẫn phải thao tác nhập giá thủ công bằng tay nhé.

Bước 6: Xác định chi phí nhân công xây dựng

Chi phí nhân công trong bộ đơn giá được lấy theo giá nhân công trên địa bàn (Vùng III: gồm Thành phố Phủ Lý, Huyện Duy Tiên, Kim Bảng) theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trường hợp lập dự toán xây dựng công trình tại địa bàn (Vùng IV: gồm Các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm thì tính toán bù trừ trực tiếp theo Bảng giá nhân công được cơ quan có thẩm quyền công bố. Vì vậy khi xác định chi phí nhân công cho công trình xây dựng trên địa bàn Vùng IV các bạn cần thực hiện như sau:

Bước 6.1: Tải đơn giá nhân công xây dựng

Tại Sheet (Giá nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Các bạn thực hiện như hình sau đây.

Bước 6.2: Lắp giá nhân công xây dựng theo vùng

Sau khi tải thành công giá nhân công xây dựng để áp dụng vào công trình chúng ta thực hiện như sau: Tại Sheet (Giá nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Áp dụng). Xem hình sau để thực hiện nhé.

Bước 7: Xác định chi phí máy thi công.

Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong bộ đơn giá cũng được xác định trên địa bàn (Vùng III: gồm Thành phố Phủ Lý, Huyện Duy Tiên, Kim Bảng) theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam. Trường hợp xác định dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Vùng IV thì tính toán bù trừ trực tiếp theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công được cơ quan có thẩm quyền công bố. Các thực hiện như sau.

Bước 7.1: Tải bảng giá ca máy

Tại Sheet (Giá ca máy) Click phải chuột vào cột (Giá TB) tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Các bạn thực hiện như hình sau đây.

Bước 7.2: Áp giá ca máy vào công trình

Để áp giá ca máy và thiết bị thi công Vùng IV vào hồ sơ dự toán xây dựng công trình chúng ta thực hiện như sau: Tại Sheet (Giá ca máy) Click phải chuột vào cột (Giá TB) tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Áp dụng). Các bạn thực hiện như hình sau đây.

Bước 8: Xác định chi phí quản lý công trình

Sau khi đã hoàn thành các bước ở trên để xác định các khoản mục chi phí như: Chi phí chung; Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế; Chi phí gián tiếp khác… các bạn thực hiện như sau:

Tại Sheet THKP Hạng mục Click vào Menu (Hệ số CPXL) tiếp theo Click chọn loại thông tư sau đó chọn loại công trình như: Công trình dân dụng; Công trình giao thông; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn… phần mềm Eta sẽ tự động tra các hệ số chi phí phù hợp với loại công trình. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

dự toán xây dựng

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Call Now Button