Hướng dẫn sử dụng đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 theo Quyết định 1774/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 được ban hành kèm theo Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; của UBND tỉnh Phú Thọ có một số điểm cần lưu ý như sau:

Cơ sở xây dựng đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018.

Đơn giá này được căn cứ theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Đối với các mã hiệu đơn giá sửa đổi trùng với mã hiệu đơn giá quy định tại chương V; X; XI trong tập đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng; ban hành kèm theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017; thì được sửa đổi (thay thế) bởi các mã hiệu đơn giá trong tập đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 này.

Các nội dung khác; được quy định trong phần thuyết minh tập đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017; của UBND tỉnh.

Chú ý khi sử dụng đơn giá phú thọ 2018

Như vậy với hướng dẫn này khi lập dự toán; dự thầu và thanh quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ các bạn cần lưu ý; những mã hiệu nào đã được sửa đổi; và mã hiệu nào được thay thế trong tập đơn giá mới (cụ thể là các mã hiệu ở chương V; X; XI); thì các bạn sẽ lựa chọn để sử dụng chứ không được sử dụng các mã hiệu theo bộ đơn giá cũ nữa.

Phần mềm Dự toán Eta hoàn toàn đáp ứng được theo đúng hướng của đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018. Trong quá trình thực hiện; nếu có vướng mắc nào Quý khách vui lòng liên hệ số máy: 0243 9908038 hoặc 0936 565 638 để được hỗ trợ.

Toàn bộ File gốc của các tập đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018; được tính toán trực tiếp bằng phần mềm Dự toán Eta do đó đảm bảo tỉnh chính xác và thống nhất về dữ liệu. Quý khách sử dụng sẽ không mất thời gian tra lại sách khi lập dự toán.

đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018

Các tin khác
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD
 • Đơn giá sửa chữa Kon Tum 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND