Hướng dẫn sử dụng đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 theo Quyết định 1774/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 được ban hành kèm theo Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; của UBND tỉnh Phú Thọ có một số điểm cần lưu ý như sau:

Cơ sở xây dựng đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018.

Đơn giá này được căn cứ theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Đối với các mã hiệu đơn giá sửa đổi trùng với mã hiệu đơn giá quy định tại chương V; X; XI trong tập đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng; ban hành kèm theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017; thì được sửa đổi (thay thế) bởi các mã hiệu đơn giá trong tập đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018 này.

Các nội dung khác; được quy định trong phần thuyết minh tập đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017; của UBND tỉnh.

Chú ý khi sử dụng đơn giá phú thọ 2018

Như vậy với hướng dẫn này khi lập dự toán; dự thầu và thanh quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ các bạn cần lưu ý; những mã hiệu nào đã được sửa đổi; và mã hiệu nào được thay thế trong tập đơn giá mới (cụ thể là các mã hiệu ở chương V; X; XI); thì các bạn sẽ lựa chọn để sử dụng chứ không được sử dụng các mã hiệu theo bộ đơn giá cũ nữa.

Phần mềm Dự toán Eta hoàn toàn đáp ứng được theo đúng hướng của đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018. Trong quá trình thực hiện; nếu có vướng mắc nào Quý khách vui lòng liên hệ số máy: 0243 9908038 hoặc 0936 565 638 để được hỗ trợ.

Toàn bộ File gốc của các tập đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018; được tính toán trực tiếp bằng phần mềm Dự toán Eta do đó đảm bảo tỉnh chính xác và thống nhất về dữ liệu. Quý khách sử dụng sẽ không mất thời gian tra lại sách khi lập dự toán.

đơn giá xây dựng bổ sung Phú Thọ 2018

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018