Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa Phú Yên 2018 theo Quyết định 131/QĐ-SXD

Ngày 21/6/2018 Sở Xây dựng Phú Yên đã ban hành Quyết định 131/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá sửa chữa Phú Yên 2018. Đơn giá này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này. Quý khách hàng nhanh chóng tải về để sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa Phú Yên 2018 theo Quyết định 131/QĐ-SXD như sau:

đơn giá sửa chữa phú yên 2018

Đơn giá sửa chữa Phú Yên 2018 ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-SXD có hiệu lực từ ngày ký và được công bố theo 02 vùng tương ứng với mức lương cơ sở đầu vào là:

 • Vùng III là: 2.000.000 đồng/tháng (gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa)
 • Vùng IV là: 1.900.000 đồng/tháng (gồm các huyện còn lại của tỉnh Phú Yên)

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa Phú Yên 2018 như sau:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Xem thêm các đơn giá tỉnh Phú Yên ban hành năm 2018 như sau:

Quyết định 132/QĐ-SXD ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng Phú Yên về việc công bố đơn giá – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định 130/QĐ-SXD ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng Phú Yên về việc công bố đơn giá – Phần lắp đặt (bổ sung)

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Call Now Button