Quyết định 121/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/01/2013 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 121/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn.

Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định 121/QĐ-UBND gồm các phần sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn; theo Quyết định 121/QĐ-UBND phục vụ cho công tác lập, thẩm tra; thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hướng dẫn tải đơn giá Lạng Sơn theo Quyết định 121/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 121/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 121/QĐ-UBND

Cơ sở xác định đơn giá theo Quyết định 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

 • Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.
 • Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm
 • Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa
 • Công văn số 1779 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng.
 • Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Các tin khác
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD