Quyết định 1256/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai

Ngày 28/4/2016 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định 1256/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Quyết định 1256/QĐ-UBND.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vn ngân sách nhà nước, vn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hđồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao (BT) và các Hợp đng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan qun lý nhà nước qun lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các ngun vn khác áp dụng các quđịnh của Quyết định này.

2. Quyết định 1256/QĐ-UBND được xác đnh trên nguyên tắc sau

Theo Điều 1, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

3. Phương pháp xác định đơn giá nhân công trên Quyết định 1256/QĐ-UBND: 

Theo Điều 4 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

4. Mức lương cơ sở đầu vào để xác định giá nhân công xây dng.

Theo các vùng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

– Thành ph Lào Cai (Vùng II):

2.150.000 đồng/tháng;

– Huyện Sa Pa. huyện Bảo Thắng (Vùng III):

2.000.000 đồng/tháng;

– Các huyện còn lại (Vùng IV):

1.900.000 đồng/tháng.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập Quyết định 1256/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Các tin khác
 • Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP
 • Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang