Quyết định 3232/QĐ-UBND đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Tây Ninh

Ngày 28/12/2017  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 3232/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh.

Hướng dẫn tải và sử dụng Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 3232/QĐ-UBND ngày 28/12/2017; trên Dự toán Eta như sau:Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh

Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh công bố theo Quyết định 3232/QĐ-UBND; được xác định trên cơ sở.

Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 3232/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 gồm các chi phí sau

Chi phí vật liệu

 • Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá tính theo giá vật liệu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; mặt bằng giá tháng 11/2017; chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công

 • Mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn vùng III của tỉnh Tây Ninh là 2.154.000 đồng/1 tháng; (theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh).
 • Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II (mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng là 2.320.000 đồng/1 tháng); thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh KĐCNCV = 1,077 (tức là nhân tiếp hệ số 1,077 = 2.320.000 đồng/1 tháng : 2.154.000 đồng/1 tháng).

Chi phí máy thi công

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD; cụ thể như sau:

Đơn giá nhiên liệu; năng lượng tại thời điểm tháng 11/2017:

 • Giá điện (bình quân) : 1.518 đồng/kW (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
 • Giá dầu Diezel : 14.610 đồng/lít (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)
 • Giá xăng RON92 : 18.140 đồng/lít (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)
 • Giá Mazut 3.0S : 12.050 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Hệ số chi phí nhiên liệu phụ áp dụng:

 • Động cơ xăng : 1,03
 • Động cơ diesel : 1,05
 • Động cơ điện: 1,07
Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang