Quyết định 863/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên công bố đơn giá xây dựng phần sửa đổi bổ sung

Ngày 03/4/2018 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định 863/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên; công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa đổi bổ sung.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 863/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên; phục vụ cho việc lập; thẩm tra dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để sử dụng được Quyết định này; quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải về và sử dụng Quyết định 863/QĐ-UBND; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định 863/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên; công bố đơn giá xây dựng công trình sửa đổi bổ sung căn cứ theo nội dung sau:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán công tác sử dụng vật liệu xây không nung
 • Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện; – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp.

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang