Thông tư 06/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công

Ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2010/TT-BXD; hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Thông tư 06/2010/TT-BXD; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán công trình. Để sử dụng được thông tư này trên Dự toán Eta Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Hướng dẫn sử dụng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư 06/2010/TT-BXD trên Dự toán Eta như sau:Thông tư 06/2010/TT-BXDHiệu lực thi hành của Thông tư 06/2010/TT-BXD như sau:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2010 và thay thế Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007; của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Phương pháp xác định giá ca máy theo Thông tư 06/2010/TT-BXD như sau:

Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca.

Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình; và điều kiện cụ thể của công trình.

Trong trường hợp tổng quát; giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu; năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy và xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK   (đồng/ca)

Trong đó:

 • CCM: giá ca máy (đồng/ca)
 • CKH : chi phí khấu hao (đồng/ca)
 • CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca)
 • CNL:  chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)
 • CTL: chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca)
 • CCPK: chi phí khác (đồng/ca)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các tin khác
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tính đơn giá nhân công Tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016
 • Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng khu vực Tp Hồ Chí Minh
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận theo Công văn 1382/UBND-ĐTQH
 • Call Now Button