Danh sách các tỉnh công bố đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD

Đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD được sử dụng để lập dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; làm cơ sở xác định dự toán công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ đơn giá của các tỉnh; thành phố trong cả nước phục vụ cho việc lập dự toán và thanh quyết toán các công trình sửa chữa. Để áp dụng các đơn giá theo Quyết định 1149/QĐ-BXD quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa trên Dự toán Eta như sau:đơn giá sửa chữa

Tổng hợp các tỉnh; thành phố đã công bố đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD.

 • Vũng Tàu: Quyết định 376/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố Đơn giá sửa chữa tỉnh Vũng Tàu.
 • Lạng Sơn: Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018; của UBND tỉnh Lạng Sơn công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn.
 • Tuyên Quang: Quyết định 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; của UBND tỉnh Tuyên Quang công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang.
 • Lào Cai: Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018; của UBND tỉnh Lào Cai công bố Đơn giá Sửa chữa tỉnh Lào Cai
 • Thái Nguyên: Quyết định 4128/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; của UBND tỉnh Thái Nguyên công bố Đơn giá Sửa chữa bảo dưỡng công trình tỉnh Thái Nguyên.
 • Hải Phòng: Quyết định 980/QĐ-UBND ngày 07/5/2018; của UBND thành phố Hải Phòng công bố đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018.

Căn cứ xác định lập đơn giá.

Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang