Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Hòa Bình theo văn bản số 1838/UBND-CNXD

Ngày 08/12/2017 UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố Đơn giá khảo sát tỉnh Hòa Bình năm 2017 theo Văn bản 1838/UBND-CNXD.

Đơn giá khảo sát tỉnh Hòa Bình năm 2017 kèm theo Văn bản 1838/UBND-CNXD; là cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo; sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá khảo sát tỉnh Hòa Bình năm 2017; thay thế đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng; công bố tại Văn bản số 1563/UBND-CNXD ngày 08-12-2015; của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện kể từ ngày công bố./.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta; đã cập nhật xong Đơn giá khảo sát tỉnh Hòa Bình năm 2017; theo Văn bản 1838/UBND-CNXD ngày 08/12/2017; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hướng dẫn tải Đơn giá khảo sát tỉnh Hòa Bình năm 2017; trên Dự toán Eta như sau

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải Đơn giá khảo sát tỉnh Hòa Bình năm 2017; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây); hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.Đơn giá khảo sát tỉnh Hòa Bình năm 2017

Xem thêm các đơn giá tỉnh thành phố khác trên Dự toán Eta tại đây:

Quyết định 980/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018.

Quyết định 789/QĐ-UBND; về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 550/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định 5000/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang