Đơn giá phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định 535/QĐ-UBND – Dự toán Eta

Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định 535/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hướng dẫn tải về và sử dụng Quyết định 535/QĐ-UBND; tỉnh Quảng Ngãi trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Quyết định 535/QĐ-UBND

Đơn giá phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định 535/QĐ-UBND; được xác định trên cơ sở:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung;

Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD về Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Công văn số 1889/HD-SXD ngày 24/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi; về việc điều chỉnh chi phí nhân công; chi phí máy và thiết bị thi công trong quan lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 535/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kèm theo Công văn số 631/SXD-CL&VL ngày 07/4/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở đầu vào khu vực 1 là: 2.300.000 đồng/tháng; theo Công văn số 4288/UBND-CNXD ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; về việc mức lương đầu vào làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chi phí máy thi công:

Giá ca máy được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; theo Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 18/8/2016.

Trong quá trình áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 535/QĐ-UBND; trên Phần mềm Dự toán Eta; nếu có bất kỳ vướng mắc nào Quý khách vui lòng liên hệ số máy 0243 9908038 hoặc 0936 565 638 để được trợ giúp.

Các tin khác
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Call Now Button