Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND

Ngày 30/11/2018 UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 như sau:

đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND như sau:

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Một số chú ý khi sử dụng đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018

Quyết định 4256/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018; và sửa đổi bổ sung một phần Quyết định số 1901/QĐ-UBND; ngày 20/6/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Các nội dung khác không thể hiện trong đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018; (phần sửa đổi và bổ sung); này thì giữ nguyên theo bộ đơn giá đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND.

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng

Trong quá trình sửa dụng đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 (phần sửa đổi và bổ sung); nếu có bất kỳ vướng mắc nào quý khách vui lòng liên hệ số máy: 0243 9908038 hoặc 0936 565 638 để được hỗ trợ.

Các tin khác
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre