Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND

Ngày 30/11/2018 UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 như sau:

đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND như sau:

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Một số chú ý khi sử dụng đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018

Quyết định 4256/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018; và sửa đổi bổ sung một phần Quyết định số 1901/QĐ-UBND; ngày 20/6/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Các nội dung khác không thể hiện trong đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018; (phần sửa đổi và bổ sung); này thì giữ nguyên theo bộ đơn giá đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND.

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng

Trong quá trình sửa dụng đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 (phần sửa đổi và bổ sung); nếu có bất kỳ vướng mắc nào quý khách vui lòng liên hệ số máy: 0243 9908038 hoặc 0936 565 638 để được hỗ trợ.

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018