Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND

Ngày 30/11/2018 UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018. Quý khách nhanh chóng tải về áp dụng cho công tác lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 như sau:

đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND như sau:

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Một số chú ý khi sử dụng đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018

Quyết định 4256/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018; và sửa đổi bổ sung một phần Quyết định số 1901/QĐ-UBND; ngày 20/6/2016 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Các nội dung khác không thể hiện trong đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018; (phần sửa đổi và bổ sung); này thì giữ nguyên theo bộ đơn giá đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND.

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng

Trong quá trình sửa dụng đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 (phần sửa đổi và bổ sung); nếu có bất kỳ vướng mắc nào quý khách vui lòng liên hệ số máy: 0243 9908038 hoặc 0936 565 638 để được hỗ trợ.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND