Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình năm 2021

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình năm 2021 trên phần mềm dự toán Eta. Như các bạn đã biết hiện nay UBND tỉnh Quảng Bình chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất áp dụng theo định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Vậy làm thế nào để lập được dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình?

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta 2021

Cách lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình năm 2021

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 chúng ta cần căn cứ theo các Văn bản như sau:

Căn cứ theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức.

Căn cứ theo công bố giá vật liệu xây dựng đã được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình công bố hàng tháng, quý

Căn cứ theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ theo Quyết định 4536/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tính đơn giá tỉnh Quảng Bình trên dự toán Eta như sau:

Chú ý: Do UBND tỉnh Quảng Bình chưa công bố bộ đơn giá năm 2021. Vì vậy khi lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình chúng ta phải chọn định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 để sử dụng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải đơn giá tỉnh Quảng Bình

Mở phần mềm dự toán Eta lên bạn Click vào nút (Tải đơn giá). Tiếp theo tìm đến tỉnh Quảng Bình và Click vào (Tải về) đối với máy tính mới cài đặt phần mềm lần đầu hoặc Click vào (Cập nhật) đối với máy tính đã cài đặt phần mềm Eta. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện.

Bước 2: Chọn định mức 10 để áp dụng.

Tại ô tỉnh/tp bạn Click chọn (Quảng Bình) sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên cửa sổ đơn giá tỉnh Quảng Bình gồm rất nhiều bộ đơn giá đã được ban hành trước đây. Tuy nhiên khi lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình tại thời điểm này chúng ta bắt buộc phải sử dụng định mức 10. Các bạn tích chọn các phần định mức để áp dụng như hình sau đây.

dự toán công trình tỉnh Quảng Bình

Bước 3: Nhập mã công việc và khối lượng cho công việc.

Để nhập mã công việc bạn để trỏ chột tại ô MSCV và tiến hành nhập mã công việc như: AG.11112; AB.1111; AC.2111… hoặc có thể tìm công việc theo cụm từ như: “đào đất thủ công”; “đào đất máy”; “sơn tường”; “trát tường”…. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện.

Sau khi nhập mã công việc để nhập khối lượng các bạn có thể nhập theo 02 cách như sau:

Cách 1: Nhập khối lương tổng tại ô Khối lượng

Cách 2: Nhập khối lượng diễn giải chi tiết tại dòng phía dưới của mỗi công việc. Các bạn xem hình sau để thực hiện nhé.

Bước 4: Điều chỉnh chi phí vật liệu xây dựng

Tại Tab (Vật liệu) các bạn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo công bố của Sở Xây dựng bằng cách nhập giá vào cột Giá TB. Hiện nay phần mềm dự toán Eta đã cập nhật giá vật liệu xây dựng liên tục theo tháng hoặc quý. Để áp giá vật liệu xây dựng vào công trình bạn thực hiện như sau:

Bước 4.1: Tải công bố giá vật liệu xây dựng

Tại Tab (Vật liệu) bạn Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo Click vào Menu (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện.

Bước 4.2: Áp dụng giá vật liệu xây dựng

Sau khi tải công bố giá vật liệu xây dựng theo ý muốn về máy tính để lắp giá vật liệu phần mềm sẽ có 03 tính năng như sau:

Lắp giá thấp nhất:

Khi bạn chọn tính năng này phần mềm eta sẽ tự động lựa chọn các giá vật liệu xây dựng có giá thấp nhất trong công bố giá để đưa vào công trình.

Lắp giá cao nhất:

Nếu bạn chọn tính năng này phần mềm sẽ tự động lựa chọn các giá vật liệu xây dựng có giá cao nhất trong công bố giá của Sở Xây dựng để đưa vào công trình của bạn.

Lắp giá nâng cao:

Với tính năng này phần mềm sẽ hiển thị lên 1 cửa sổ giá của các loại vật liệu và nhà cung cấp khác nhau. Khi chủ đầu tư yêu cầu tính chi phí vật liệu theo đích danh nhà cung cấp nào thì bạn chỉ cần tích chuột vào loại vật liệu đó. Phần mềm sẽ áp giá vào công trình cho bạn.

Chú ý khi áp dụng công bố giá vật liệu

Tính năng lấy giá vật liệu xây dựng theo công bố của Sở Xây dựng chỉ thực hiện được với một số loại vật liệu xây dựng thông thường như:  giá cát xây dựng; giá đá xây dựng; giá sắt thép các loại; giá xi măng; giá một số loại gạch… Đối với các loại giá vật liệu đặc thù không có trong công bố giá các bạn căn cứ theo báo giá của nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà phân phối trên địa bàn tỉnh để xác định chi phí vật liệu cho công trình.

Bước 5: Xác định chi phí nhân công xây dựng.

Căn cứ theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công xây dựng được công bố cho 03 vùng gồm:

Vùng II: áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Vùng III: áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thị xã Ba Đồn; Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch.

Vùng IV: áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa.

Chú ý: Phần mềm Eta đã xây dựng sẵn đơn giá nhân công áp dụng cho công trình trên địa bàn Vùng II. Trường hợp khi lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình trên địa bàn Vùng III; Vùng IV thì chúng ta sẽ thực hiện như sau:

Bước 5.1: Tải đơn giá nhân công xây dựng

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột Giá TB. Tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Bước 5.2: Áp dụng đơn giá nhân công theo vùng:

Sau khi tải thành công để áp dụng đơn giá nhân công theo vùng tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột Giá TB. Tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện.

Bước 6: Xác định chi phí máy thi công.

Tương tự như nhân công việc xác định chi phí máy thi công khi lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình tại Vùng III; Vùng IV căn cứ Quyết định 4536/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh chúng ta thực hiện như sau:

Bước 6.1: Tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

Tại Tab (Máy thi công) Click phải chuột vào cột Giá TB. Tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào (Tải về). Các bạn xem hình để tải về bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bước 6.2: Áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công

Tại Tab (Máy thi công) Click phải chuột vào cột Giá TB. Tiếp theo chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào (Áp dụng). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Bước 7: Xác định chi phí quản lý theo loại công trình.

Các khoản mục chi phí như: Chi phí chung; Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế… phần mềm Eta để mặc định theo công trình dân dụng.  Để xác định loại công trình khác như: Công trình giao thông; công trình hạ tầng kỹ thuật…. Các bạn thực hiện như sau:

Tại Tab (THKP Hạng mục) Click vào Menu (Hệ số CPXL) sau đó Click vào lựa chọn loại công trình theo ý muốn. Phần mềm sẽ tự động điều chỉnh các hệ số của loại công trình đó. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 03/10/2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2022 theo Quyết định 162/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2022 theo Quyết định số 161/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Quyết định 3044/SXD-QLCL
 • Đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Quyết định số 3044/SXD-QLCL
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2022 theo Quyết định 82/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2022 theo Quyết định số 81/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/9/2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bến Tre năm 2022 theo Quyết định 2088/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022 theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo Quyết định 2370/QĐ-SXD
 • Call Now Button