Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng

Ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 247/QĐ-UBND; tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong toàn bộ nội dung của Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định 247/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và thay thế Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Để sử dụng được Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 trên Dự toán Eta quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 247/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 247/QĐ-UBND

Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng được lập trên cơ sở sau:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.
 • Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button