Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng

Ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 247/QĐ-UBND; tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong toàn bộ nội dung của Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng; phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định 247/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và thay thế Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng.

Để sử dụng được Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 trên Dự toán Eta quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 247/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng Quyết định 247/QĐ-UBND

Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng được lập trên cơ sở sau:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng; về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.
 • Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND
 • Định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022
 • Đơn giá công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022
 • Đơn giá xây dựng Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND
 • Call Now Button