Quyết định 864/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên công bố đơn giá phần khảo sát xây dựng

Ngày 03/4/2018 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định 864/QĐ-UBND; tỉnh Hưng Yên công bố đơn giá phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; của UBND tỉnh Hưng Yên; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – Phần khảo sát xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 864/QĐ-UBND; tỉnh Hưng Yên công bố đơn giá phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; phục vụ cho việc lập; thẩm tra dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để sử dụng được Quyết định này quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải về và sử dụng Quyết định 864/QĐ-UBND; trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Dự toán Eta

Căn cứ xác định đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Hưng Yên theo Quyết định 864/QĐ-UBND.

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng;

XEM THÊM CÁC ĐƠN GIÁ KHÁC CỦA TỈNH HƯNG YÊN TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA

 • Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 03/4/2018; của UBND tỉnh Hưng Yên công bố đơn giá xây dựng công trình sửa đổi bổ sung.
 • Quyết định số 2726/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp.
Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang