Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 23/01/2018 tỉnh Phú Yên

Nội dung của Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 23/1/2018

 1. Ngày 23/1/2018 Sở Xây dựng Phú Yên đã ban hành Quyết định 14/QĐ-SXD về việc bãi bỏ đơn giá một số công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 – Phần xây dựng công trình (công tác sử dụng vật liệu không nung).
 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2018

Căn cứ của Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 23/1/2018

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 23/1/2018; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định 14/QĐ-SXD

Xem thêm các định mức, đơn giá lập dự toán công trình chuyên ngành khác trên phần mềm Dự toán Eta

Các tin khác
 • Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP
 • Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang